aca elektronİk Güvenlİk

 • -Kapalı Devre TV(CCTV) Sistemleri
 • -Hırsız İhbar ve Alarm Sistemleri
 • -Yangın İhbar ve Alarm Sistemleri
 • -Çevre Güvenlik
 • -Personel takip Sistemleri
 • -Güvenlik Personeli Devriye Kontrol Sistemleri
 • -Dijital Kilit Sistemleri
 • -Turnikeli Geçiş Sistemleri
 • -El ve Kapı detektörleri
 • -X-Ray Sistemleri
 • -Trafik bariyerleri ve Otopark Sistemleri

aca temİzlİk&danIŞmanlIk

 • -Alışveriş Merkezi Temizliği
 • -Hastane Temizliği
 • -Okul Temizliği
 • -Otel Temizliği
 • -Site/Villa Temizliği
 • -Fabrika Temizliği
 • -Büro / İşyeri Temizliği
 • -Sert Zemin Temizliği
 • -İnşaat Sonrası Temizlik
 • -Dış Cephe Ve Cam Silimi
 • -Endüstriyel Temizlik
 • -Site Yönetimi
 • -Güvenlik Danışmanlığı

aca elektronİk Güvenlİk

 • -Kapalı Devre TV(CCTV) Sistemleri
 • -Hırsız İhbar ve Alarm Sistemleri
 • -Yangın İhbar ve Alarm Sistemleri
 • -Çevre Güvenlik
 • -Personel takip Sistemleri
 • -Güvenlik Personeli Devriye Kontrol Sistemleri
 • -Dijital Kilit Sistemleri
 • -Turnikeli Geçiş Sistemleri
 • -El ve Kapı detektörleri
 • -X-Ray Sistemleri
 • -Trafik bariyerleri ve Otopark Sistemleri

aca temİzlİk&danIŞmanlIk

 • -Alışveriş Merkezi Temizliği
 • -Hastane Temizliği
 • -Okul Temizliği
 • -Otel Temizliği
 • -Site/Villa Temizliği
 • -Fabrika Temizliği
 • -Büro / İşyeri Temizliği
 • -Sert Zemin Temizliği
 • -İnşaat Sonrası Temizlik
 • -Dış Cephe Ve Cam Silimi
 • -Endüstriyel Temizlik
 • -Site Yönetimi
 • -Güvenlik Danışmanlığı

 

 

 

Fabrİka ve Sanayİ Tesİslerİ GÜvenlİĞİ

Ülkemizde sanayi, üretimi doğrudan yönlendiren, başka bir deyişle, doğal kaynak kullanımını yöneten ve bu kullanım sonucunda, pazarı oluşturan koşulların önemli bir bölümünün denetimini elinde bulunduran aktör konumundadır.Dünyada olduğu gibi ülkemizde de suç işleme oranlarındaki artış, terör olaylarının yaygınlaşması gibi durumlar yanında stratejik önem de taşıyan tesislerinin güvenliklerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.Türkiye çapında büyük firmaların, fabrikaların ve şirket genel müdürlüklerinin 7/24 güvenliğini temin etmekteyiz. Fabrika güvenlik hizmetlerini; Giriş-çıkışlar, çalışan personelin kontrolü, kötüniyetli kişilere karşı çevre güvenliği, yangında alınması gereken tedbirler ve firmalardan gelecek özel istekler çerçevesinde uzman özel güvenlik görevlileri vasıtası ile ve ortaklaşa yapılan keşif çalışması neticesinde en iyi bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Zira fabrika güvenlik iş gerek kişi hayatını ve gerekse yoğun emek ve yılların birikimi olan sermayeyi koruyan ciddi ve önemli bir iştir. Fabrika, Depo ve Endüstriyel tesislerde işletmenin istekleri doğrultusunda ve çalışmasını aksatmadan içerden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı ACA ÖZEL GÜVENLİK olarak gerekli güvenlik önlemlerini almakta, bu konuda görevlendirilen güvenlik görevlililerimize fabrika güvenlik hizmetleri hakkında meslek içi eğitim (oryantasyon eğitimi) vererek güvenliği maksimuma çıkararak yapmak konusunda iddialıyız.


 
Bİna ve Sİte GÜvenlİĞİ

Site, villa, toplu konutlarda ve özel konutlarda yaşayan insanların huzur ve güvenliği ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ACA ÖZEL GÜVENLİK olarak hizmet vermekteyiz. Site ve konut sakinleri haricinde site veya konuta giriş yapmak isteyen kişilerin sadece sakinlerin onayı neticesinde giriş yapmasının sağlanmasını,site veya konut araç otoparklarında araçların güvenliğinin sağlanmasını, ziyaretçi araçlarının site sakinleri park alanlarına park etmelerinin önlenmesi ve kendilerine ayrılan bölümlerde park etmelerinin sağlanmasını, bina içi yangın kapılarının kullanılabilir olmasının sağlanması dış alan ve iç alan belirlenmiş güzergahlarda devriye hizmetinin yapılmasını, site ve konuta gelen teknik servis elemanları, kargo, posta, kurye vs.. hizmetlerinin kontrollü ve kayıtlı olarak yapılmasını sağlayarak sistemli bir çalışma sistemiyle insanların yaşadıkları mekanlar daha güvenli ve huzurlu hale getirmekteyiz. ACA site güvenlik programı çerçevesinde; Personelimize firmamızca verilen meslek içi site güvenliği eğitimi ile, gerek insan gücü ve gerekse teknoloji kullanarak evinizi, ailenizi ve tüm site sakinlerini güvende hissettirecek özel site güvenliği hizmetini profesyonelce vermekteyiz.


 
ofİs bİnaları GÜvenlİĞİ

Çok katlı binalar ve idari merkezlerde; ACA Özel Güvenlik proje kapsamı içerisindeki alanlarda, gözetim ve denetimin yaparak, olası yasa dışı saldırılara karşı koruyarak, acil durumlarda müdahale ederek, tesis içinde etkin devriye sistemi ile giriş - çıkış kontrollerini ve güvenlik sistemleri operatörlüğünü(Cctv Sistemleri,X-RAY cihazı, el dedektörleri vb.) prosedürler dahilinde yaparak, devriyeler düzenleyerek sistemli bir güvenlik ağı kurar. Bina giriş ve resepsiyon bankolarında binaya izinsiz ve yetkisiz kişilerin girmesinin engellenmesi, binada görev yapan kişilere gelen ziyaretçilerin kayıtlı ve haberli gitmek istediği noktalara kontrollü ulaşımının sağlanması, binaya gelen kurye, posta vs.. evrakların gideceği kişilere haber verilmek suretiyle ualştırılması, kat aralarında belli periyotlarla devriye hizmetlerinin verilmesi, bina tahliyesi ve acil durum koruma ve güvenlik planlarının hazırlanması ACA Özel Güvenliğin Müşteri memnuniyeti ve güvenliği için projelerde yaptığı önemli uygulamalardır.


 
AVM GÜVENLİĞİ

Alışveriş merkezlerinin güvenliği otopark girişleri ve kapı girişlerinden başlayarak, idari ofis bölümleri, sosyal mekanlar ve ihtiyaç mekanlarında güvenliğin ve huzurun sağlanması şeklinde yapılır. Aca Özel Güvenlik personelleri alıveriş merkezlerinde; kapalı otopark alanlarında lpg'li araçların girişinin önlenmesi için bagaj ve araç altı aynası ile araçların kontrollerini yapar, otopark alanlarında devriye hizmeti ile kapısı veya cami açık kalmış araç plakalarının anons edilip sahibinin çağrılıp kapattırılmasını sağlar, yükseklik sınırlamasına uymayan araçların girişlerinin önlenmesi ya da kendileri için ayrılmış alanlara yönlendirir,alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların mal veren araçlarının kayıtlı, kontrollü ve belirlenen saatlerde giriş - çıkış yapmalarının sağlar, kapılarda X-Ray cihazları ile X-Ray operatörlüğü sertifikasına sahip özel güvenlik görevlileri ile kontrollerini yüksek dikkat ile yapar, kat aralarında devriye hizmeti verilerek hırsızlıkların önler, huzuru bozan hareketlerde bulunan kişilerin kontrolünü sağlar, kat aralarında, merdivenlerde, asansörlerde, otopark alanlarında devriye hizmeti ile şüpheli paket kontrolü yaparak; acil durumlarda binanın tahliyesini sağlar. Alışveriş merkezi koruma ve güvenlik planlarının hazırlanması ACA Özel Güvenlik tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.


 1.  
 2. YakIn Koruma, V.İ.P. Koruma
 3. VIP korumanın kapsamı çeşitlilik gösterdiğinden kişiye özel çözüm gerekmektedir. VIP korumada görev alacak elemanların nitelikleri ve kullanılacak malzeme ve ekipman karşılıklı yapılan görüşmelerle belirlenir.
  Özellikle kamuya mal olmuş insanların tehlikeli durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Her şeye rağmen bu kişiler özel koruma tutmayı tercih etmemekteler, çünkü bu durumun özel hayatlarını olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmektedirler.ACA tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma elemanı, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilirler. Genel Olarak VİP - ÖZEL GÜvenlik Görevlisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Şunlardır;
 4. - Yakın Koruma, Vip Güvenlik Eğitimini Tamamlamış Olması gerekmektedir.
 5. - İnsan Analiz Etme Özelliğine Sahip olmalıdır.
 6. - Sosyal yaşam Kademelerini Bilmesi Gerekmektedir
 7. - Adab-ı Muhaşerat Kurallarını Çok iyi Bilmesi Gerekmektedir
 8. - Vip'sini Çok iyi tanıması gerekmektedir.
 9. - Yüksek Fiziki Dayanıklılık özelliğine Sahip olması gerekmektedir.
 10. - Saldırı kademelerinin hepsini bilmeli ve uzman savunma tekniklerine sahip olmalıdır.

 
PARA VE KIYMETLi EŞYA NAKLİ

ACA Özel Güvenlik, para, değerli eşya, kıymetli evrak, değerli koleksiyon ve benzeri değerli eşyaların bir noktadan, diğer noktaya ulaştırılması sırasında oluşabilecek risklere ve tehlikelere karşı, silah, zırhlı araç gibi personel ekipmanlarımız ve nakil güvenliği eğitimi almış profesyonel güvenlik elemanlarımız ile değerli eşya güvenliği transferi konusunda hızlı ve güvenli nakil güvenlik hizmeti sağlamaktadır.Eskort personeli 5188 sayılı yasa gereklerine uygun, Özel Güvenlik Uzmanlık Eğitimlerini almış yetkin ve sertifikalı personeldir.


 
SAĞLIK MERKEZLERİ GÜVENLİĞİ

ACA Özel Güvenlik şirketi olarak, tüm kamu ve özel hastanelerde güvenlik hizmeti sağlamaktayız. Hastane güvenliği konusunda hastane giriş-çıkışın kontrolü, hasta ve hasta yakınlarının güvenliği, hastane katlarının güvenliği, hastane çevresinin güvenliği, yangın güvenliği, hastane içerisine dışarıdan gelecek tehlikelere tedbir gibi daha bir çok güvenlüğü sağlayıcı tedbir ve teçhizatlar ile hastane güvenliği hizmetini sağlamaktayız.Genel olarak; Hastane özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur. Güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler; a) Hasta kişi b) Hastasını hastaneye getiren hasta yakını c) Yatılı hastasını ziyarete gelen ziyaretçi d) Doktorlar ve tüm hastane personeli şeklinde sıralanabilir. Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik hizmetlerinin önemini artırır.


 
TOPLANTI,KONSER,TÖREN,FUAR,DÜĞÜN VE SPOR MÜSABAKALRI GİBİ GEÇİCİ ORGANİZASYONLAR GÜVENLİĞİ

ACA Özel Güvenlik, güvenlik ihtiyacının arttığı özel toplantı, açılış, fuar, seminer, toplu geziler, konser ve spor faaliyetlerinde genel asayişin sağlanması, davetsiz misafirlere ya da istenmeyen maddelere karşı davetiye giriş kontrolleri, konuk yönlendirme, kalabalık kontröllü veya sergilenen ürün ya da eserlerin korunması amacıyla gerekli ekipler oluşturulup, donanımları sağlanarak geçici hizmetler yürütülmektedir.
Toplantı, organizasyonlar ve benzeri sosyal etkinliklerde ihtiyaç duyulan güvenlik gereksinimlerini, güvenlik eğitimi almış yetkin personeli ile saat ya da vardiya bazında görev yapabilmektedir. Spor karşılaşmalarında ve sportif faaliyetlerde yöneticilerin ihtiyaç duyacağı güvenlik sistemleri ve kalifiye güvenlik personeliyle özel güvenlik ihtiyacını karşılayıp; Spor organizasyonu ve Maçlarda Genel asayişin sağlanması, davetsiz seyircilere veya istenmeyen maddelere karşı davetiye/bilet ve müsabaka giriş kontrolü, seyirci yönlendirme, kalabalık kontrolü, sporcuların ve spor malzemelerinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak suretiyle spor salonları ve stadlarda profesyonel güvenlik hizmeti vermekteyiz.


 
 • EĞİTİM KURUMLARI GÜVENLİĞİ
 • Çocuklarınızın anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversite gibi her türlü eğitim kurumlarına güvenle giriş-çıkıp yapmaları, eğitim süreleri içerisinde emniyetli bir şekilde eğitim görmeleri, için ACA Özel Güvenlik şirketimiz, Okul Güvenliği ve Eğitim kurumları güvenliği konularında deneyimli ve tecrübeli her türlü bilgi ve birikime sahip güvenlik personelimizle hizmet sağlamaktadır. Gezer Güvenlik hizmetleri, okul güvenliği faaliyetlerini 7 gün 24 saat sağlamakta olup, okul ve eğitim kurumlarının giriş çıkışlarını, çalışan personelin kontrolünü, kötü niyetli kişilere karşı çevrenin güvenliği, yangında ilk müdahale gibi hizmetlerde tam koruma sağlamaktadır.Öğretmen ve öğrencilerin kendisini güvende hissetmediği ortamlarda etkili bir öğretim ve öğrenmenin gerçekleştirilmesi çok zordur.