kalite politikamız

 • Temel politikamız; ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri dogrultusunda:

aca Özel güvenlik

ACA ÖZEL GÜVENLİK SAHİP OLDUĞU İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ CİHAZLARLA VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE ; KAPSAMLI, DİSİPLİNLİ VE TECRÜBELİ YÖNETİM TEMELİNDE İNŞA EDİLMİŞ GÜVENLİK HİZMETLERİYLE MÜŞTERİSİNİN EN YÜKSEK SEVİYEDE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.ACA ÖZEL GÜVENLİĞİN TEMEL PRENSİBİ GÜVENLİKTE GÜVEN ANLAYIŞIDIR.

HİZMET TALEP FORMU

kalİte polİtİkamIz

ACA ÖZEL GÜVENLİK
KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Temel politikamız; ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri dogrultusunda:

Çalışanlarımızın Katılımı İle Faaliyet Gosterdiğimiz Tüm Alanlarda, İnsan Ve Sağlığını İlgili Yasalar Çerçevesinde Ön Planda Tutup, Sürekli İyileştirme İlkesiyle;

 • -Güvenlik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek,
 • -Güncel Yasal Mevzuaatıari takip etmek ve koşullarına uymak,
 • -Bilimsel gelişmeler Ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde meslek etiğini korumak,
 • -Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi
 • temel felsefe olarak belirlemek,
 • -Entegre Yönetim Sisteminden ödün vermemek
 • -Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla akıcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek,
 • -Belirlenen hedeflere zamanında Ve uygun şekilde etkin çözümler üretmek,
 • -Kalite  ve çevre konularında sürekli geliştirme  ve iyileştirme sağlamak, çevre sağlığı konularında ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymak,
 • -Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,
 • -Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
 • -Müşterilerin menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak,
 • -Çalışanlarının Sosyal haklarını gözetmek ve eğitimlerine önem vermektir.
 • -Bu amaç doğrultusunda; çalışan personelimizin toplam katılımı, eğitimi ve tam desteği esastır.

Bu güvence ACA ÖZEL GÜVENLİK spesifikasyon ve rutinleri; ilgili ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ile sağlanır ve desteklenir.

Faaliyetlerimiz, organize bir bilgilendirme yönetimi ile sürekli olarak EYS ’yi iyileştirmeyi, kayıplarımızı azaltmayı, hatayı bulmaktan çok önlemeyi, kalite ve çevre sağlığı açısından performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi hedefler. Bu performans,
Şirket merkezi ile ortaklaşa belirlenen anahtar, performans göstergeler çerçevesinde gözden geçirilir ve izlenir.

Taahhüdümüzün yukarıda belirtilen şekilde yerine getirilmesi şirketin pazardaki konumunu kuvvetlendirecektir.